Usluge

Pružamo konsalting usluge preduzetnicima i preduzećima iz oblasti poslovnog planiranja, marketinga i informacionih tehnologija.
Možete nas angažovati za izradu biznis planova; kreiranje vizuelnog identiteta, web sajtova i android aplikacija.
Radimo internet kampanje, administriramo naloge na društvenim mrežama, a u ponudi imamo i reklamne pozicije na internet portalima.