Blog

Šta je marketing?

Marketnig ne treba doživljavati kao oglašavanje, to je niz procesa kojima se kreira, komunicira i isporučuje vrednost potrošačima i upravlja odnosima sa njima. Marketing možemo podeliti na…… Pročitaj…