Kako napraviti reklamu?

Prikažite problem ili potrebu koju vaša ciljna grupa ima i imate 80% veću šansu da prodate proizvod ili uslugu. Kada prikažete problem, pokažite da znate uzrok tog problema pa će vas klijenti gledati kao autoritet i dobićete njihovo poverenje. Pored toga što ste sebe prikazali kao stručnu osobu, korisnici će biti još svesniji poroblema i potrebe koju imaju. Prikažite bol i povećajte želju za kupovinom. Pored prikazanog problema naglasite i negativne efekte koji idu uz nerešavaje problema.

Konačno kada je potencijalnim kupcima jasno da imaju problem i shvataju negativne efekte koji idu uz nerešavanje problema, predstavite vaše rešenje upakovano kao ponudu.

Ponuda ne treba da predstavlja ono što jeste već korist koju kupci dobijaju, jer kupci ne žele proizvod ili uslugu oni žele rešenje problema.