Šta je reklama?

Kreativnost bez strategoje naziva se umetnost, a kreativnost sa strategijom naziva se reklama.