MISLIM O VAMA RADIM ZA VAS

VREDITE KOLIKO I LJUDI KOJI RADE ZA VAS

Konsalting je usluga savetovanja koja se pruža u svrhu poboljšavanja poslovanja.
Konsalting je posao pružanja saveta klijentima za nadoknadnu, kako bi im pomogli da reše određeni problem ili opseg problema u određenoj oblasti poslovsanja.

Konsalting pomaže organizacijama da poboljšaju svoj rad, pre svega kroz temeljnu analizu postojećih poslovnih problema, i razvoj planova za poboljšanje poslovanja.

Usluge pružaju konsultanti koji su znanje stekli iz predhodnog radnog iskustva.

Usluge

Pružam konsalting usluge preduzetnicima i preduzećima iz oblasti poslovnog planiranja, marketinga i informacionih tehnologija.
Možete me angažovati za izradu biznis planova; kreiranje vizuelnog identiteta, web sajtova i android aplikacija.
Radim internet kampanje, administriram naloge na društvenim mrežama, a u ponudi imam i reklamne pozicije na internet portalima.

Radim za vas

Nema poslovanja bez planiranja,
niti firme bez vizuelnog identiteta i web prezentacije

POSLOVNO PLANIRANJE

Poslovno planiranje i analiza poslovanja ne smeju biti zanemareni ni u jednoj grani privrede. Biznis plan je osnovno sredstvo u obezbeđenju finansijskih sredstava, a analiza poslovanja nam omogućava da uvidimo korišćenje i neiskorišćenost postojećih potencijala. Ne planirati znači planirati neuspeh.

MARKETING

Internet marketing omogućava segmentaciju tržišta i nastup u stilu “jedan čovek, jedan segment”. Željena reklama može biti plasirana preko družtvenih mreža, putem direktnog e-mail marketinga, banerima, promotivnim tekstovima ili sponzorisanim i plaćenim pretragama.

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Internet je promenio način komunikacije, način na koji učimo o svetu oko nas i način na koji vodimo naše poslovanje. Internet prezentacija ima zadatak da na najbolji način vizuelno predstavi firmu, unapredi i olakša komunikaciju kako sa trenutnim tako i sa potencijalnim poslovnim partnerima.

Slogan

NE TRAŽITE MANU TRAŽITE REŠENJE

KO HOĆE NEŠTO DA UČINI NAĐE NAČIN,
KO NEĆE NIŠTA DA UČINI NAĐE OPRAVDANJE

Kontakt

RADNO VREME

Pon–Pet: 09h – 16h

ADRESA

Beograd, Medakovićeva 111

TELEFON

067 771 0 771

E-MAIL

bigOR@konsalting.in.rs

FACEBOOK

Konsalting

INSTAGRAM

Konsalting