MS WORD OBUKA ZA ZAPOSLENE

Word je alat potreban u svakodnevnim poslovnim aktivnostima.

Word je namenjen za obradu dokumenata, kombinovanjem teksta sa tabelama, graficima, fotografijama i grafičkim objektima.

Veliki broj zaposlenih koji za sebe kažu da znaju raditi u programu Word, ne znaju detalje koji mogu olakšati i ubrzati izradu dokumenata.

Po završenoj obuci zaposleni stiču praktično znanje primenjivo u praksi, efikasnije i lakše će obavljati svoje svakodnevne zadatke u najkraćem roku.

Polaznici po završenoj obuci dobijaju materijal po kome su rađena predavanja.

GRUPNE WORD OBUKE U VAŠIM PROSTORIJAMA

Cena kursa zavisi od broja polaznika i načina obuke.

U mogućnosi smo da organizujemo personalizovanu obuku koja će potpuno odgovarati vašim zahtevima i ciljevima.

Pošaljite upit za ponudu, pružite nam više informacija o broju polaznika, temama koje vas zanimaju i vašim preferencama za termin i lokaciju obuke.

Kvalitet obuke i zadovoljstvo naših klijenata su nam prioriteti.

 • 1. OSNOVE KORIŠĆENJA WORDA
  • 1.1. ŠTA JE WORD
  • 1.2. POČETAK RADA
  • 1.3. KREIRANJE NOVOG DOKUMENTA
  • 1.4. PODEŠAVANJA STRANICE
   • Veličina papira
   • Orijentacija papira
   • Margine
   • Zaglavlje i podnožje stranice
   • Numeracija stranica
  • 1.5. ČUVANJE DOKUMENTA (SAVE, SAVE AS)
  • 1.6. OTVARANJE DOKUMENTA
  • 1.7. NAČIN PRIKAZA STRANICA
  • 1.8. INFORMACIJE O DOKUMENTU
  • 1.9. TASTATURA
  • 1.10. MIŠ
  • 1.11. LISTANJE DOKUMENTA
 • 2.0. RAD SA TEKSTOM
 • 2.1. UNOŠENJE TEKSTA
 • 2.2. IZMENE U PASUSIMA
 • 2.3. SELEKTOVANJE TEKSTA
 • 2.4. KOPIRANJE I PREMEŠTANJE TEKSTA
 • 2.5. PONIŠTI I PONOVI
 • 2.6. PRETRAŽIVANJE
 • 2.7. ZAMENA
 • 2.8. SIMBOLI I SPECIJALNI KARAKTERI
 • 3.0. FORMATIRANJE
 • 3.1. FORMATIRANJE KARAKTERA
  • Veličina i tip fonta
  • Promena tipa slova
  • Naglašavanje teksta
  • Precrtavanje teksta
  • Subscript i Superscript
  • Tekst efekti
  • Isticanje teksta – markiranje
  • Boja fonta
  • Uklanjanje formatiranja
 • 3.2. FORMATIRANJE PASUSA
  • Prelom pasusa
  • Poravnjanje teksta
  • Uvlačenje pasusa
  • Razmak između redova u pasusu
  • Razmak između pasusa
  • Pasus sa ivicama i bojom pozadine
 • 3.3. TABULATORI
 • 3.4. LISTE
  • Znakovne liste
  • Brojčane liste
  • Više nivoa nabrajanja
 • 3.5. TEKST U KOLONAMA
 • 3.6. PRELOM STRANICE
 • 3.7. DODAVANJE STRANICE
 • 3.8. NASLOVNA STRANICA
 • 3.9. SEKCIJE
 • 3.10. STILOVI
  • Primena postojećeg stila
  • Izmena stila
  • Kreiranje stila
  • Nivo stila
 • 4. REFERENCIRANJE
  • 4.1. FUSNOTE I ENDNOTE
  • 4.2. UNUTRAŠNJE VEZE U DOKUMENTU
   4.3. SADRŽAJ
 • 5. OBJEKTI
 • 5.1. TABELA
  • Kreiranje tabele
  • Uređivanje tebele
  • Selektovanje redova i kolona
  • Brisanje i dodavanje redova i kolona
  • Spajanje i deljenje
  • Podešavanje širine i visine ćelija
  • Položaj i orijentacija teksta u ćeliji
  • Dizajn tabele
 • 5.2. ILUSTRACIJE
  • Slika
  • Oblici
  • Grafikon
 • 6. CIRKULARNA PISMA
 • 7. ŠTAMPANJE DOKUMENTA

OBUKA ZAPOSLENIH NIJE TROŠAK, OBUKA ZAPOSLENIH JE INVESTICIJA