MS POWERPOINT OBUKA ZA ZAPOSLENE

PowerPoint koristi se kako u poslovnom svetu tako i u obrazovanju.

PowerPoint se koristi za prezentovanje prezentovanje novih ideja i proizvoda na tržištu pa je poznavanje ovog alata neophodno.

PowerPoint omogućava da brzo i lako kreirate prezentacije koje drže pažnju publike jer su jasne, pregledne i privlačne.

Polaznići će naučiti da koriste PowerPoint na pravi način i biće osposobljeni da samostalno naprave kvalitetne prezentacije.

Polaznici po završenoj obuci dobijaju materijal po kome su rađena predavanja.

GRUPNE OBUKE U VAŠIM PROSTORIJAMA

Cena kursa zavisi od broja polaznika i načina obuke.

U mogućnosi smo da organizujemo personalizovanu obuku koja će potpuno odgovarati vašim zahtevima i ciljevima.

Pošaljite upit za ponudu, pružite nam više informacija o broju polaznika, temama koje vas zanimaju i vašim preferencama za termin i lokaciju obuke.

Kvalitet obuke i zadovoljstvo naših klijenata su nam prioriteti.

 • 1. POWER POINT OSNOVE
  • 1.1. ŠTA JE POWER POINT
  • 1.2. POČETAK RADA
  • 1.3. RADNA POVRŠINA
  • 1.4. KREIRANJE NOVE PREZENTACIJE
   • Izrada prezentacije iz praznog slajda
   • Izrada prezentacije korišćenjem gotovih tema
  • 1.5. ČUVANJE PREZENTACIJE (SAVE, SAVE AS)
  • 1.6. OTVARANJE PREZENTACIJE
  • 1.7. NAČIN PRIKAZA PREZENTACIJE
  • 1.8. SLIDE SHOW
  • 1.9. INFORMACIJE O PREZENTACIJI
 • 2. RAD SA SLAJDOVIMA
  • 2.1. FORMAT SLAJDA
  • 2.2. POZADINA U SLAJDOVIMA
  • 2.3. NOVI SLAJD
  • 2.4. PODEŠAVANJE SLAJDA – LAYOUT
  • 2.5. DODAVANJE SADRŽAJA
  • 2.6. DIZAJN SLAJDOVA
  • 2.7. KOPIRANJE SLAJDOVA
  • 2.8. ZAGLAVLJE I PODNOŽJE U SLAJDOVIMA
  • 2.9. PREMEŠTANJE SLAJDOVA
  • 2.10. BRISANJE SLAJDOVA
 • 3. RAD U PREZENTACIJI
  • 3.1. PONIŠTI I PONOVI
  • 3.2. PRETRAŽIVANJE
  • 3.3. ZAMENA
  • 3.4. SIMBOLI I SPECIJALNI KARAKTERI
 • 4. RAD SA TEKSTOM
  • 4.1. OBLIKOVANJE TEKSTA
   • Veličina i tip fonta
   • Promena tipa slova
   • Naglašavanje teksta
   • Precrtavanje teksta
   • Razmak karaktera
   • Boja fonta
   • Uklanjanje formatiranja
  • 4.2. FORMATIRANJE TEKSTUALNIH POLJA
   • Poravnjanje teksta
   • Uvlačenje pasusa
   • Razmak između redova
   • Orijentacija teksta
   • Vertikalna pozicija teksta
  • 4.3. TEKST U KOLONAMA
  • 4.4. LISTE
 • 5. TABELA
  • 5.1. KREIRANJE TABELE
   • Uređivanje tabele
   • Selektovanje redova i kolona
   • Brisanje i dodavanje redova i kolona
   • Dimenzije kolona i redova
   • Spajanje i deljenje ćelija
   • Položaj i orijentacija teksta u ćeliji
   • Dizajn tabele
 • 6. GRAFIKON
  • 6.1. DODAVANJE GRAFIKONA
 • 7. FOTOGRAFIJE
  • 7.1. DODAVANJE FOTOGRTAFIJA SA RAČUNARA
  • 7.2. KORIŠĆENJE FOTOGRAFIJA SA MREŽE
  • 7.3. FOTOGRAFIJA SNIMAK EKRANA
  • 7.4. KREIRANJE FOTO ALBUMA
 • 8. OBLICI
  • 8.1. CRTANJE OBLIKA
 • 9. EFEKTI
  • 9.1. TRANZICIJA SLAJDOVA
  • 9.2. ANIMACIJE OBJEKATA
 • 10. PRIPREMA ZA PREZENTOVANJE
 • 11. ŠTAMPANJE PREZENTACIJE

OBUKA ZAPOSLENIH NIJE TROŠAK, OBUKA ZAPOSLENIH JE INVESTICIJA