MS EXCEL OBUKA ZA ZAPOSLENE

Excel je alat koji se uspešno primenjuje u svim delatnostima.
Koristi se za tabelarno organizovanje podataka koji se obrađuju i analiziraju i iz kojih se kreiraju izveštaji na osnovu kojih se donose poslovne odluke.

Većina poslovnih korisnika Excel ne koristi kao analitički alat, poslove koje je moguće automatizovati obavljaju ručno što povećava mogućost greške.

Ako želite da unapredite znanje i veštine vaših zaposlenih u Excel programu, onda su naše obuke pravo rešenje za vas.

Excel obuke prilagođene su različitim nivoima znanja, od početnika do naprednih korisnika.
U mogućnosti smo da vam ponudimo personalizovano prilagođenje programe obuke prema vašim potrebama.

EXCEL OBUKA ZA ZAPOSLENE - KLJUČ USPEHA VAŠE KOMPANIJE

Naši stručni predavači su ljudi sa bogatim iskustvom upotrebe programa Excel u različitim industrijama, što će polaznicima obuke omogućiti da savladaju praktične primene programa.

Naučiće primenjivati osnovne i napredne funkcije programa Excel, kao što su rad sa formulama i funkcijama, kreiranje tabela i grafikona, rad sa podacima i naprednim alatima za efikasniji rad.

Nakon završene Excel obuke, vaši zaposleni stiču praktično znanje primenjivo u praksi, lakše će obavljati svoje svakodnevne zadatke u najkraćem roku.

Svi polaznici biće sposobni da efikasno rade sa podacima, da automatizuju radne procese i izrade profesionalne izveštaje.

Polaznici po završenoj obuci dobijaju materijal po kome su rađena predavanja.

Kome su namenjene obuke za Excel?

Obuka za Excel je namenjena svima koji žele da poboljšaju svoje veštine rada sa ovim programom. To uključuje kancelarijske radnike, finansijske analitičare, poslovne analitičare, studente i svakoga ko koristi Excel za svoj posao ili studije.

Kako obuka za Excel može pomoći u budućem radu?

Excel obuka može da pomogne u automatizaciji rada, brzom i preciznom obradom podataka, kreiranju lepih i informativnih tabela i grafikona, kao i u rešavanju složenih izračunavanja.

Imate li u ponudi prilagođene Excel obuke?

Obuka za Excel može biti prilagođena različitim nivoima iskustva i potrebama korisnika.

Da li radite individualne Excel obuke?

Na zahtev klijenta obuka za Excel može biti individualna.

Odobravate li popuste za grupne Excel obuke?

U zavisnosti od veličine grupe odobravamo popuste do 60% po polazniku.

Koji je minimalan broj polaznika da bi grupa dobila popust?

Popuste odobravamo za grupe od 4 ili više polaznika.

Ograničavate li maksimalan broj polaznika u grupi?

Ne ograničavamo maksimalan broj polaznika u grupi.

Koliko traje jedan kurs?

Trajanje obuke zavisi od planiranih tema koje se obrađuju.

Koliko traje jedno predavanje?

Predavanje traje 90 ili 60 minuta, a zavisi od kursa koji je odabran.

Gde se održavaju predavanja?

Predavanja se održavaju u prostorijama klijenta – In House obuka.

U koje vreme se održavaju predavanja?

Trudimo se da klijentima izađemo u susret, predavanja održavamo u vreme koje najviše odgovara zaposlenim koji pohađaju obuku.

GRUPNE EXCEL OBUKE U VAŠIM PROSTORIJAMA

Kurs EXCEL A obuhvata 5  predavanja po 90 minuta, puna cena  kursa po osobi 12.000 dinara.
Kurs EXCEL B obuhvata 5  predavanja po 60 minuta, puna cena  kursa po osobi 12.000 dinara.
Kurs EXCEL F  jedno  predavanje od 120 minuta, puna cena  kursa po osobi 4.000 dinara.

U ZAVISNOSTI OD VELIČINE GRUPE ODOBRAVAMO POPUSTE.

 • 1. OSNOVE KORIŠĆENJA EXCELA
  • 1.1. POČETAK RADA
  • 1.2. RADNA SVESKA, RADNI LISTOVI I ĆELIJA
   • Otvaranje radne sveske
   • Čuvanje radne sveske
   • Unos podataka u ćeliju
   • Automatsko popunjavanje ćelija
   • Izmena podataka u ćeliji
   • Dodavanje radnih listova
   • Brisanje radnih listova
   • Premeštanje i kopiranje radnih listova
   • Promena naziva radnih listova
  • 1.3. FORMATIRANJE ĆELIJE
   • Formatiranje ćelije za prikaz broja
   • Formatiranje ćelije za prikaz datuma
   • Vrsta i veličina fonta
   • Poravnanje
   • Spajanje ćelija
   • Razdvajanje ćelija
   • Dodavanje okvira ćelijama
  • 1.4. KOPIRANJE, PREMEŠTANJE I BRISANJE
   • Kopiranje sadržaja
   • Premeštanje sadržaja
   • Brisanje sadržaja
  • 1.5. REDOVI I KOLONE
   • Dodavanje redova i kolona
   • Brisanje redova i kolona
   • Mijenjanje visine redova i širine kolona
   • Automatsko podešavanje visine i širine
   • Automatsko povećanje visine polja
  • 1.6. SAKRIVANJE
   • Sakrivanje radnih listova
   • Sakrivanje redova i kolona
 • 2. RAD SA FUNKCIJAMA
   • 2.1. FORMULE
    • Standardne greške
    • Relativne adrese
    • Apsolutne adrese
   • 2.2. FUNKCIJE
    • Funkcija SUM
    • Funkcija AVERAGE
    • Funkcija MIN
    • Funkcija MAX
    • Funkcija COUNT
    • Funkcija COUNTA
    • Funkcija COUNTBLANK
    • Funkcija COUNTIF
    • Funkcija COUNTIFS
    • Funkcija IF
    • Funkcija SUMIF
    • Funkcija SUMIFS
    • Funkcija SUMPRODUCT
    • Funkcija AND
    • Funkcija OR
    • Funkcija VLOOKUP
    • Funkcija IFNA
    • Funkcija IFERROR
    • Funkcija CONCATENATE
 • 3.0 ALATI ZA EFIKASNIJI RAD
    • 3.1. SORTIRANJE PODATAKA
    • 3.2. FILTRIRANJE PODATAKA
     • Sumiranje filtriranih podataka, funkcija SUBTOTAL
    • 3.3. FREEZE PANES, ZAMRZAVANJE REDOVA I KOLONA
    • 3.4. MEĐUZBIR
    • 3.5. GRAFIKON
    • 3.6. PIVOT TABELA
    • 3.7. PRIPREMA ZA ŠTAMPU
     • Margine radnog lista
     • Dodavanje sadržaja u header i footer
     • Orijentacija radnog lista
     • Veličina papira
     • Prilagođavanje sadržaja veličini papira
    • 3.8. ŠTAMPA
 • 1. IMENOVANJE ĆELIJA I OPSEGA
 • 2. IMENOVANJE KONSTANTI
 • 3. STRUKTUIRANE TABELE
 • 4. AUTOMATSKO POPUNJAVANJE NIZOVA
 • 5. AUTOMATSKO POPUNJAVANJE PREMA UZORKU, FLASH FILL
 • 6. UVOZ CSV TEKSTA U KOLONE
 • 7. JEDINSTVENI PODACI
 • 8. FILTRIRANJE SA MODULOM ZA SEČENJE
 • 9. VALIDACIJA PODATAKA
  • 9.1. Lista podataka
  • 9.2. Brojevi celi i decimalni
  • 9.3. Datum
  • 9.4. Vreme
  • 9.5. Broj karaktera
  • 9.6. Prilagođena validacija
  • 9.7. Obaveštenja
  • 9.8. Primena nad upisanim podacima
 • 10. USLOVNO FORMATIRANJE
 • 11. ZAŠTITA RADNOG LISTA
 • 12. ZAŠTITA RADNE SVESKE
 • 13. ZAŠTITA DOKUMENTA
 • 14. KONSOLIDACIJA PODATAKA
 • 15. SCENARIO
 • 16. TRAŽENJE CILJA
 • 17. TABELA PODATAKA

1. SREĐIVANJE TXT I CSV FAJLOVA, RAZVRSTAVANJE PO KOLONAMA

2. UVOZ PODATAKA SA INTERNET STRANICA

3. UVOZ PODATAKA IZ CSV FAJLOVA I PRILAGOĐAVANJE

4. UVOZ PODATAKA IZ TXT FAJLOVA I PRILAGOĐAVANJE

5. UVOZ PODATAKA IZ DRUGIH XLSX FAJLOVA

6. UVOZ PODATAKA IZ FOLDERA

7. UVOZ PODATAKA IZ XML FAJLOVA

8. POWER QUERY – OBJEDINJAVANJE PODATAKA I KREIRANJE ZBIRNIH TABELA

9. KREIRANJE PIVOT TABELA OD POWER QUWEY DOBIJENIH PODATAKA 

10. KREIRANJE XML FAJLA OD XLSX DOKUMENTA NA OSNOVU XML ŠABLONA

OBUKA ZAPOSLENIH NIJE TROŠAK, OBUKA ZAPOSLENIH JE INVESTICIJA