QA TESTER OSIGURAVA KVALITET SOFTVERA I WEB APLIKACIJA

QA Tester igra ključnu ulogu u kvalitetu isporučenog softvera i veb aplikacija klijentima. Testiranjem procenjuje program kako bi pronašao greške, kvarove i druge korisničke probleme.

Koristeći iskustvo u testiranju softvera, otkrivamo sve ozbiljne nedostatke i pomažemo kompanijama da isporuče visokokvalitetan softver ili web aplikaciju.

Usluge obezbeđenja kvaliteta softvera imaju za cilj da obezbede u potpunosti upotrebljiv softver koji ispunjava zahteve i očekivanja korisnika.

Nudimo kompletnu uslugu manuelnog QA testiranja i pomažemo našim klijentima da isporuče softver visokog kvaliteta u zadatim rokovima.

KVALITET JE REZULTAT SUKOBA IZMEĐU PROGRAMERA I TESTERA