Google ili Facebook reklame

Google oglasi su najpopularnija platforma za oglašavanje koje se plaća po kliku. Oglasi se prikazuju na osnovu unapred definisanih ključnih reči, a kada korisnik klikne na oglas oglašavaču se naplaćuje određena suma sa njegovog naloga za oglašavanje i zbog toga se ovaj vid oglašavanja naziva oglašavanje po kliku (PPC – Pay Per Click). Google oglasi pretstavljaju najbolji vid reklamiranja kada želite da dođete do korisnika koji u određenom trenutku pretražuje vaš proizvod ili uslugu.

 

Facebook oglasi prikazuju se ciljanoj publici na osnovu interesovanja i demografskih informacija. Reklama se prikazuje ciljanim korisnicima na osnovu interesovanja, pola, godina starosti, geografske pozicije. Koristeći Facebook reklame možete se predstaviti potencijalnim klijentima pre nego i saznaju da postojite i da im vaš proizvod i usluga trebaju, koriste se kada želite da korisnik sazna za vaš proizvod ili uslugu. Oglašavanje se naplaćuje na osnovu broja pregleda i naziva se plaćanje po pregledu (PPV – Pay Per View).

 

Google oglasi pomažu da pronađete nove klijente, dok Facebook oglasi pomažu novim klijentima da vas pronađu.

 

Google => korisnik želi određen proizvod ili uslugu
Facebook => želim da korisnik sazna za moj proizvod ili uslugu