Šta je marketing?

Marketnig ne treba doživljavati kao oglašavanje, to je niz procesa kojima se kreira, komunicira i isporučuje vrednost potrošačima i upravlja odnosima sa njima.

 

Marketing možemo podeliti na četiri koraka: analiza i definisanje potencijalnih klijenata; skretanje pažnje onima koji su spremni za kupovinu; uticanje na potencijalne klijente da se zainteresuju za ponudu i na kraju uspostavlja poslovne saradnje gde potencijalni klijenti prelaze u kupce i kupuju proizvode i usluge.